מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Freedom 
œ”ª¨אוª, אœ¨’™”!- מªא™ם נ’“ כœ ¡ו’™ ”אœ¨’™וª
- ‘¢œ ¨כ™‘™ם אנט™-אœ¨’נ™ם
- מ¡™™¢ ‘¨™¤ו™ ¨™¨™וª “¨כ™ ”נ©™מ” ¢œ™ונוª
- מ¤ח™ª ™™¦ו¨ מªווכ™ ”“œ§ª
- מחז§ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª
- מונ¢ ”™וו¦¨וª ’ו“© ו‘¦§וªמכ™œ: א§œ™¤טו¡, ‘ן ח¨¦™ª, ¤וœן, œחך, §œנ“וœ”, ט™œ™”, ©ום, ז¢ª¨, ¤œ¤œª א“ום, אכ™נ¦א” אנ’™¡טו¤וœ™”, ח¨“œ ©חו¨, כ”œ.

מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ™ם: œמ‘ו’¨™ם 30 ט™¤וª 3-5 ¤¢מ™ם ‘™ום או œ™œ“™ם 15 ט™¤וª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, ¨¦ו™ ¢œ §™‘” ¨™§”. ‘”ª§¤” ח¨™¤” נ™ªן œחזו¨ ¢œ ”©™מו© כœ ©¢ª™™ם.

ªכוœ”: 50 מ"œ

 

Freedom €“ ’ז¨-“™ן œכœ ¡ו’™ ”אœ¨’™”
  ªכ©™¨ ט‘¢™ ז” €“ ’ז¨-“™ן œאœ¨’™”, œכœ ¡ו’™” וœכœ ”’™œא™ם!

מ©¤¨ אª ”ª’ו‘וª ”™¤¨”™¡טמ™נ™וª ©œ ”’ו£
  מ‘¦¢ ¤¢וœ” אנט™ אœ¨’™ª, אנט™ ¢וו™ª™ª, אנœ’ט™ª
  מונ¢ ¨’™©וª ™ª¨ œמאכœ™ם מ¡ו™מ™ם, œ¦מח™ם
  ©וœט ‘¤¢וœ” אנט™ “œ§ª™ª, ¤¢וœ” נ’“ ’ו“©, נ¡¤’ª מח“©,  מ¡™™¢ª œ™¨™§”, מנ§”
מ©¤¨ מ™§¨ו¡¨§וœ¦™”, מ¡™™¢ œ¨™¤ו™ ¨™¨™וª ©œ “¨כ™ ”נ©™מ”  ”¢œ™ונוª, œ”ªחז§וª ”ח¡™נוª

”ªכ©™¨ ”נ"œ ”™נו ©™œו‘ ©œ ¦מח™ מ¨¤א, ח¡¨ ªו¤¢וª  œווא™.

¨‘™ם מ”אנ©™ם ¡ו‘œ™ם מ‘¢™וª ”מ§©וª ¢œ ”נ©™מ”, מז™”ומ™ם  ”§©ו¨™ם œח™œו¤™ ¢ונוª ”©נ”, ©™נו™™ מז’ ”אוו™¨, ¨וחוª ¤¨¦™ם, ח™™“§™ם, אœ¨’™וª,  מז’נ™ם ומחœוª כ¨ונ™וª. ”ªכ©™¨ Freedom ¢œוœ œ’¨ום ”§œ” אמ™ª™ª. ”וא ©וœט ‘ªכונוª אנט™ אœ¨’נ™וª מ¢וœוª, ¢וז¨ œ”ª¤ט¨  מ¡ו’™ם ©ונ™ם ©œ אœ¨’™וª ”§©ו¨וª œנ©™מ” כ‘“”, §“חª ”©חª, אœ¨’™” œ¨™חוª וœמ’¨™ם  ט‘¢™™ם ©ונ™ם (œמ©œ, œא‘§”).
”¨כ‘ ”ªכ©™¨ כוœœ מ¨כ™‘™ם ”‘א™ם: א‘§ª ”“‘ו¨™ם (Pollen) מו¨כ‘ª מא‘§ª ”¤¨ח™ם ונ§ט¨ ©מו¢‘“ ¢"™  ”“‘ו¨™ם. א‘§ª ”¦מח™ם ”™א ז¨¢ ’‘¨™ª ©œ ”¤¨ח™ם, ”™א ”™נ” ¨כ™‘ ”כ¨ח™ œ”ז¨¢ª  ”¦מח™ם. א‘§ª ”“‘ו¨™ם מו¨כ‘ª מא‘§ª ¦מח™ם ©א¡¤ו “‘ו¨וª ¢ו‘“וª, ”מחו‘¨ª ‘אמ¦¢וª ”נ§ט¨  ”¦מח™ ו¨™¨ ©œ “‘ו¨™ם. “‘ו¨וª מ’œ’œוª אוª” œכ“ו¨™ם ומ©ªמ©וª ‘” œªזונª ”זכ¨™ם  ©œ”ם. א‘§ª ”“‘ו¨™ם נח©‘ª œמו¦¨ ªזונª™ ט‘¢™ ”מו©œם ‘™וª¨, מכ™œ כמ¢ט כœ ”¨כ™‘™ם  ””כ¨ח™™ם œמח™™” €“ ”¨‘” ¤¨וטא™ן, 16 ו™טמ™נ™ם, 18 מ™נ¨œ™ם, 28 ¢§‘וª ”™¡ו“, 18  חומ¦וª אמ™נ™וª, ª¡¡™ם. ז”ו ª¨כ™ז ‘™וœו’™ ¢©™¨ ‘™וª¨ ©œ ™¡ו“וª ‘™ו א§ט™‘™™ם  ”ח©ו‘™ם œמח™™” ©©וœט™ם ‘ªכונוª מ¨¤א מ’וונוª. ‘¢ª ”©’ª ”ªמ¦™ª מ¡œ§™ם מא‘§” אª כœ  ”§œ™¤וª ”§©וª œ¢™כוœ מªוו¡¤™ם ª¡¡™ם ”“¨ו©™ם œ¡™œו§ ”אœ¨’נ™ם וœ©™¤ו¨ ”¢™כוœ.  א‘§” מ’“™œ” אª ”אנ¨’™”, מ’‘™¨” אª ”¢מ™“וª ”¤™ז™ª, מ¡™™¢ª œמ¢¨כª ”ח™¡ונ™ם,  œמ¢¨כª ¢™כוœ (מ¡“¨ª אª ¤¢וœª ”§™‘”), מ¡™™¢ª œ”¨ז™”, מחז§ª אª ”™כוœוª ‘©כœ™וª,  מ’נ” מ¤נ™ מחœוª ”œ‘, ¡¨טן, “œ§ª ”מ¤¨§, וא¤™œו מ¤נ™ מªח נ¤©™. מ’‘™¨” אª ”כוח  ”¤™ז™, ¢מ™“וª וא§ט™‘™וª. מנ¨מœª אª ¤¢™œוª מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ם. מ©¤¨ª אª ”ª¢כœוª ”מזון.  אומ¨™ם כ™ ©™מו© ¤נ™מ™ ‘א‘§ª ”“‘ו¨™ם מ¡™™¢ œ”אטª ª”œ™ך ”ז“§נוª, ”¦¢¨ª ”¢ו¨  ו©™מו¨ אנ¨’™™ª ”נ¢ו¨™ם. א‘§ª ”“‘ו¨™ם ”™נ” ‘¢œª ™כוœª œ”¦™‘ ח¡™נוª כנ’“ אœ¨’™”  ו§“חª ”©חª. œאח¨ ‘œ™¢ª” ”א‘§” מ§ט™נ” אª ¨’™©וª ”אנ©™ם כœ¤™ ”אœ¨’נ™ם ¡‘™‘ם. ח¨¦™ª (Tanacetum  Partenium)  מ©ומ©ª כª¨ו¤” מ¨’™¢” ¢“™נ”, נ’“ ”ªכוו¦וª, נ’“ ’ז™ם, אנט™ “œ§ª™ª, מ“‘§ª, §וטœª  ח™™“§™ם. מ©ªמ©™ם ‘” ‘¢ª ¨™¤ו™ מ©וœ‘ ©œ §¦¨ª ”¡מ¤ונוª, ©™’¨ון, “œ§ª ”§™‘”, “œ§ª  ”מ¢™ ”’¡, א§זמוª, מחœוª ז™”ומ™וª. ”ו“וª œ¤¢וœ” אנœ’ט™ª, מ©ªמ©™ם ‘” ’ם ‘¢ª כא‘™  ¢¦‘™ם, כא‘™ ¨א© ו©™נ™™ם. ªכ©™¨™ אכ™נ¦א” (Echinacea Angustifolia) מומœ¦™ם ‘¢ª ח¡¨ א™מונ™ ¤¢™œ  ”§©ו¨ œמחœוª ז™”ומ™וª כ¨ונ™וª, ”©¤¢ª §¨™נ” מ™™ננª ©œ §¨נ™™ם ”אוœט¨”-¡’וœ™ם,  ªכ©™¨™ם כ™מוª¨¤™™ם, ª¨¤™” ממו©כª ‘אמ¦¢וª ”אנט™‘™וט™§”. אכ™נ¦א” מ©ומ©ª ¤נ™מ” ‘¢ª  מחœוª ז™”ומ™וª. ªכ©™¨™ אכ™נ¦א” מומœ¦™ם œ¨™¤ו™ ומנ™¢ª ז™”ומ™ם נ©™מª™™ם נ’™¤™ם.  מ¢œ 9000 ©נ™ם ¤œ¤œ ח¨™£ (Capsicum Annum) ™“ו¢ œ¢וœם כמו¦¨ מזון, ª‘œ™ן וª¨ו¤”. ”ו“וª œכמוª  ’“וœ” ©œ ‘™ו¤œ‘ונוא™“™ם ו§¨וט™נוא™“™ם ”מ¦ו™™ם ‘¤œ¤œ ח¨™£ ”וא מ¨¤א אª ”œ‘ ‘¨מ”  ªא™ª ‘¦ו¨” מו¤œא” ו‘כך מ’ן ¢œ™ו. מ¤נ™ ©”¨כ‘ ”¤œ¤œ כוœœ כמוª א“™¨” ©œ ו™טמ™ן C ©מª¢כœ  ‘§œוª, ”וא ™כוœ œ¤¨§ אª ”ז™”ום וœ”’‘™¨ אª ”ח¡™נוª. מ“¢נ™ם מא¨”"‘ ”וכ™חו כ™  §¡א™¦™ן ©נכœœ ‘”¨כ‘ ”¤œ¤œ מ¡ו’œ œ”’ן ¢œ “נ"א וªא™ם ©œ ”א“ם מ”ª§¤וª ¨‘וª ©œ  מוœ§וœוª ¨¢™œוª, œמ©œ, ט‘§ ו¨¢œ™ם אח¨™ם. ”וא ’ם כן מ’ן ¢œ ’ו£ ”א“ם מ¤נ™ ¡¨טן  ¢"™ ‘œ™מª מוט¦™” ©œ ”ªא™ם. מœ‘“ זאª, ¤œ¤œ ™כוœ œ”¤וך œ¢וז¨ נאמן ‘מœחמ”  כנ’“ מ©§œ מ™וª¨ מ¤נ™ ©”וא ממ¨™¥ אª ח™œו£ ”חומ¨™ם ‘¦ו¨” מ¢וœ”. מומœ¥ œ”©ªמ©  ‘¤œ¤œ ‘¢ª §¦¨ª, “œ§ª ”מ¤¨§, אœ¨’™וª, ‘¢™וª ¢ם מחזו¨ ”“ם, ªו¤¢וª ”’ו“© ”נו‘¢וª  מ”œ‘, מחœוª ”œ‘, œח¥ “ם ’‘ו”, ”©מנ”, מ¤œ¡ ’‘ו” ©œ כוœ¡ט¨™ן ‘“ם, ™‘œª, כא‘™  ¢¦‘™ם, ©œ‘§ª חו’¨ª, ¡כ¨ª וœמנ™¢ª מחœוª אונ§וœו’™וª. ªכונוª ™¢™œוª ©œ ח¨“œ (Sinapis Alba) מזמן מ©ומ©™ם ‘¨¤וא” ‘¢ª  ט¨©ª כœ™ ”“ם, ”™¤¨טונ™”, מחœוª ”כ‘“ וכ™¡ ”מ¨”, §œ§וœ™ם ‘¢™כוœ, ¤œ™טª ”’ז™ם,  ©’¨ון. ©ום (Garlic) €“  ª¨ו¤” מ¢וœ” מ”¦טננוª, ”וא מ’ן ¢œ מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ם ©œכם כנ’“ ז™”ומ™ם ©ונ™ם. ‘©™œו‘  ¢ם מ¨כ™‘™ם אח¨™ם ©œ ªכ©™¨ Freedom ”וא ™כוœ œ”’ן ¢œ™כם ’ם מ¤נ™ ”ז™”ומ™ם ”נ™©א™ם  ‘אוו™¨ ו’ם מ¤נ™ ”אœ¨’™וª.

¢ו¦מªו ©œ מו¦¨ ז” ”™נ” ‘©™œו‘ מ¨כ™‘™ם ©”ªא¡¤ו ‘§¤“נוª ו‘כך  ©”וא מכוון ¢œ נט¨וœ ”נו’“™ם ©’ו¨מ™ם œאœ¨’™” œœא §©¨ œמ§ו¨”.

œא ”ומ¦או ”¢¨וª מ’‘™œוª מœ‘“ א™-¡‘™œוª ¤¨טנ™ª œמ¨כ™‘™ם.
    ”ו¨אוª ”©™מו©: œמ‘ו’¨™ם €“ 30  ט™¤וª, œ™œ“™ם €“ 15 ט™¤וª ¢œ ח¦™ כו¡ נוזœ 3-4 ¤¢מ™ם ‘™ום. ‘ª§ו¤ª ”חמ¨ª  אœ¨’™”  מומœ¥ œ§חª אª ”מנ” ©¦ו™נ” כœ  ©¢ª™™ם. ‘מ§¨” ז” ¦נ¦נª אחª מ¡¤™§” œ-5-6 ™מ™ם.

אנו ממœ™¦™ם œאח¡ן ‘‘™ª ¦נ¦נª ©œ ªכ©™¨  Freedom ‘או¤ן מªמ™“.  ‘מ§¨” ©œ ”ª§¤ª אœ¨’™” €“ ”וא ™¢זו¨ ‘”כ¨ח!     

  

מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר