מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Open Windows

™¢™œ נ’“ ”¡™נו¡™ט™¡

 

- מ™ו¢“ œט™¤וœ ‘¡™נו¡™ט™¡, ‘“œ§ª ¨™¨™וª ”א£, ו‘נזœª כ¨ונ™ª
- מ¡™™¢ œ©ח¨ו¨ ”נוזœ™ם ממ¢¨וª ”¢£
- מ¨’™¢ ומ¤ח™ª כא‘™ם
- œח™זו§ ”מ¢¨כª ”ח™¡ונ™ª
- מונ¢ ”™וו¦¨וª מ¢¨וª ”¡™נו¡

¤™ªוח ©œ ”נו¡ח” זאª œ§ח 12 ©נ™ם

מכ™œ: אכ™נ¦א” אנ’™¡טו¤וœ™”, ’נט™אן, ©ום, ¤¨¤וœ™¡, אנ™¡, ¡œ‘™”, אכ™נ¦א™” ¤ו¨¤ו¨נ™”, א§œ™¤טו¡, ו¨‘נ”, §ו¨נ™ª, §œנ“וœ”, ‘‘ונ’, זנ’‘™œ, ¨וזמ¨™ן, ¤œ¤œª א“ום, œוא™ז”, ח¨“œ, ט™œ™”, ז¢ª¨, אœט™”, כ”œ.

מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ™ם: œמ‘ו’¨™ם 40 ט™¤וª 8 ¤¢מ™ם ‘™ום או œ™œ“™ם 25 ט™¤וª 4-6 ¤¢מ™ם ‘™ום.

ªכוœ”: 50 מ"œ


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר