מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Strong and Healthy

©™¢¨ חז§ ו‘¨™א - 100% ט‘¢™


- מז™ן ומחז§ אª ©ו¨©™ ”©™¢¨
- ¢ו¦¨ אª ª”œ™ך ”נ©™¨”
- מ¢ו““ ¦מ™ח”, מ©¤¨ ’מ™©וª ומחז§ אª מ‘נ” ”©™¢¨
- ©ומ¨ ¢œ ”©™¢¨ ‘¨™א ומœא ‘¨§
- מאזן ¤¢™œוª ”כœ™וª ומט‘וœ™זם ‘’ו£
- מ©¤¨ אª ז¨™מª ”“ם œ§¨§¤ª

¤™ªוח ©œ ”נו¡ח” זאª œ§ח 8 ©נ™ם

מכ™œ: ¡œ‘™”, ¨וזמ¨™ן, ¡¨¤“, מ™¦ו™ ”“¡™ם, כ”œ.

מ™נון מומœ¥: œמ”וœ ‘ח¦™ כו¡ מ©§” 30 ט™¤וª 3-4 ¤¢מ™ם ‘™ום, כח¦™ ©¢” œ¤נ™ ”א¨וח” או ©¢” אח¨™ א¨וח”.

ªכוœ”: 100 מ"œ

 

ו‘¨™אStrong& Healthy 
   

ªכ©™¨  ט‘¢™ ™¢™œ œ”ªחז§וª ”©™¢¨ וœ”’‘¨ª ’“™œªו!

 (חז§™ם ו‘¨™א™ם) €“ ז”ו ©™œו‘ ™™חו“™ ©œ ¦מח™ם  וªמ¦™וª ©œ ”¤™¨וª, א©¨:Strong& Healthy
   

מ§“ם אª ”ªחז§וª ”©™¢¨
   

¢ו¦¨ אª ª”œ™ך נ©™¨ª ”©™¢¨
   

’ו¨ם œ”’‘¨ª ”’™“וœ ©œ ”©™¢¨
   

מאזן אª ”מ¤œ¡ ””ו¨מונאœ™ ואª ª¤§ו“ ”כœ™וª
   

מ©¤¨ אª ח™œו£ ”חומ¨™ם ‘ªוך ”’ו£

 א§טואœ™  ‘מ™וח“ ¢‘ו¨ ‘חו¨וª, נ©™ם ו’‘¨™ם ‘מ§¨™ם ©נ©™¨ª ”©™¢¨ א™נ” §©ו¨” Strong& Healthy
   

‘©™נו™™ם ’™œ™™ם ו©™מו© ‘©מ¤וא™ם מ™וח“™ם או  ª¨ו¤וª œא ”ו‘™œ œªו¦אוª ¦¤ו™וª. ªנ¡ו, אנו ‘טוח™ם ©ªא”‘ו אª ”ª¡¨ו§ª ”ח“©” ©œכם!
    ¤¢™œוª: ©™œו‘ חומ¨™ם ט‘¢™™ם ‘™ו א§ט™‘™™ם חו¡ם  אª ¤¢™œוª ”ª¡¡™ם ©מזמנ™ם אª נ©™¨ª ”©™¢¨ œ¤נ™ ”זמן, ªו¨ם œ”’‘¨ª ”¡¤§” ©œ ”“ם  ומז™ן אª ”ז§™§ ©œ ”©™¢¨, מא™¥ אª ”’™“וœ ומ©¤¨ אª מ‘נ” ”©™¢¨.
  ªכ©™¨ ¦‘¨ ”מœ¦וª טו‘וª  כªכ©™¨ ¤¢™œ ”מט¤œ ‘©™¢¨ ו‘¢ו¨ ”¨א©. ‘¢ª ª”œ™ך ”©™מו© ‘ªכ©™¨ ©™¢¨ ©‘™¨ ¨וכ© ‘¨§  ‘¨™א ונ¤ח. ”ªכ©™¨ Strong & Healthy מונ¢ אª ”™וו¦¨וª ”§©§©™ם, מ©¤¨ אª  ”זנª ”©ו¨©™ם ואª מ‘נ” ”©™¢¨, מ©§ם אª א™זון ”©ומנ™ם ‘ח™œ‘ ומ¡“™¨ אª מחזו¨ ”“ם  ‘ªוך ¢ו¨ ”¨א©.
  ”¨כ‘: מ¨וו”, ¨וזמ¨™ן, ¢¨¢¨, ¡¨¤“, ”¡“.
  מ¨וו” ª¨ו¤ª™ª (Slavia Officinalis) ‘או¤ן חו§™ נח©‘ª œאח“ ”¦מח™ם ”™¢™œ™ם ו”¨‘ ¦““™™ם  ‘™וª¨. ”¨ו¤א™ם ”§“ומ™ם ”™¤ו§¨אט¡, “™או¡§ו¨™“ ואח¨™ם  ח™©‘ו אª ”מ¨וו” כ"¦מח §“ו©" וכª¨ו¤”  ”™¢™œ” ‘™וª¨. ¢œ™ מ¨וו” ©וœטוª ‘¤¢™œוª ”§וטœª ח™™“§™ם, מונ¢ª “œ§וª, מ“‘§ª,  ¢ו¦¨ª “™מומ™ם, מ¨ככª ומ’‘™œ” ”ז¢”. ‘נו¡£, ”ט™נ§טו¨” ©œ מ¨וו” מ©מ©ª ‘¢ª “œ§וª  ”§™‘” ו”מ¢™ ”’¡, כ™‘ ”§™‘”, ¤œ™טª ”’ז™ם, “œ§ª כ‘“ וכ™¡ ”מ¨”.
  ‘¨¤וא” ””ו“™ª ”¦מח מ©מ© כªכ©™¨ ¨™חנ™ מ“‘§ וטונ™. ªמ¦™ª  ”מ¨וו” ”™נ” ªכ©™¨ ™¢™œ œמנ™¢ª ”נ©™¨” ©œ ”©™¢¨, מ§נ” œ©™¢¨ (א¤™œו œ©™¢¨ כ¡ו£ ‘¢ª  ©™מו© ממו©ך) ’וון ‘”™¨ ™¤”. מחז§ª אª ©ו¨©™ ”©™¢¨, מ¡œ§ª אª ”’™¨ו™ ©œ ¢ו¨ ”¨א©,  ‘מ™וח“ œאח¨ ¦‘™¢” וטœטוœ כ™מ™. מ¢נ™§” œ©™¢¨ ’וון "‘œונ“™נ™" ט‘¢™.
  ªמ¦™ª מ¡¨¤“ (Urtica Dioica). ‘¢œª ªכונוª ”§וטœוª  ח™™“§™ם, מחז§וª וטונ™וª. מ©מ©ª כªכ©™¨ œ’™“וœ ”©™¢¨ ו”ªחז§וª ©ו¨©™ ”©™¢¨, ”§טנª  ©מנוª ™ª¨ ©œ ¢ו¨ ”¨א© וח™¡וœ ”§©§©™ם.
  ’ם ¨וזמ¨™ן (Rosmarinus Officinalis) ”™נו ªכ©™¨ מ¢וœ” œ”ªחז§וª ”©™¢¨. §ו¡מט™§א™ם  מ§¦ו¢™™ם מו¡™¤™ם אª ”ªמ¦™ª ©œו œ©מ¤וא™ם וœ‘©מ™ם.
  ‘מ§ום ‘ו ¦ומח ¢¨¢¨ (Juniperus Communis), ”אוו™¨ ªמ™“ נ§™, כ¤™ ©אמ¨ו א‘וª א‘וª™נו. œמ¢ן  ”‘¨אª ‘™ªם ”ם ¢™©נו ‘ו אª ”¢¨¢¨. נ”ו’ ”™” œœכª œ‘™ª-מ¨ח¥ œא ¨§ ¢ם מטאטא™ם מœ‘נ”  אœא ’ם מ¢¨¢¨. ‘כœ ”זמנ™ם ¢¨¢¨ נª¤¡ כ‘¢œ ¢¨ך ’‘ו” א¦œ §ו¡מט™§א™ם. ‘ªו¨ ªכ©™¨ ª¨ו¤ª™ ”©ªמ©ו  ‘¤™¨וª ©כוœœ™ם ©מן ¨™חנ™, חומ¦וª ”ª¤וח™ם ו”נמœ™ם, ו™טמ™ן C. ªמ¦™ª ”¢¨¢¨ ™¢™œ” ‘מ™וח“  œ”ªחז§וª ו’™“וœ ”©™¢¨.
  ”¡“ (Myrtus Communis) €“ ©™ח ’‘ו” ”§¨ו™ ‘או¡ט¨œ™” "מנ§”  נ©מ”". ¢œ™ ”“¡ ©וœטוª ‘¤¢™œוª חז§” ”§וטœª ח™™“§™ם. ”“¡ ‘¦ו¨” מ¢וœ” מחז§ אª  ©¨©™ ”©™¢¨, מז™ן אוªם.
  ”ו¨אוª ”©™מו©: 30 ט™¤וª 3-4  ¤¢מ™ם ‘™ום (œמ¡מ¡ ‘-1/2 כו¡ מ™ם). ‘¢ª ©™מו© ¡“™¨ ¦נ¦נª אחª מ¡¤™§” œחו“© ™מ™ם,  ©‘¡™ומו כ‘¨ ª‘ח™נו ‘©™¤ו¨™ם “¨¡ט™™ם. ”§ו¨¡ ”מומœ¥ ”™נו ‘¢œ 3-4 חו“©™ם. כך, ‘מח™¨ ©œ 100-150 ™ו¨ו ªוכœו œ¨כו© מ¦‘ ח“© œ’מ¨™ ©œ ©™¢¨כם ו¢ו¨ ¨א©כם! ”©וו  ¢ם ”¦¢וª אח¨וª וªוו“או כ™ ©œנו ”וא ”טו‘ ‘™וª¨, ”‘טוח ‘™וª¨ וח¡¨ ªו¤¢וª œווא™!


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר