מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
  מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן


Bilberry Forte

¨א™” ח“” ‘א”“”

- א¤§ט™‘™ מאו“ ‘©™¤ו¨ ™כוœª ”¨א™”
- מ©ח¨¨ מªח ”מ¦ט‘¨ ‘©¨™¨™ ”¢™נ™ם
- מט¤œ ‘”¡ª’œוª ”¢™ן œחו©ך וœאו¨ חז§
- מ©¤¨ ז¨™מª ”“ם ‘¨©ª™ª ”¢™ן ומח““ אª ”¨א™”
- מז™ן אª ªא™ ”מוח ‘¨כ™‘™ם ח™ונ™™ם
- מ’ן ¢œ ‘¨™אוª ©œ ¨ט™נª ”¢™ן ממחœוª §ט¨§ט

מכ™œ: א‘§ª אוכמנ™וª, ’'™נ§ו ‘™œו‘”, ‘טא §¨וט™ן, ¡œנ™ום, כמו¡” ªא™ª ¦מח™ª.

מ™נון מומœ¥: כמו¡” אחª 3 ¤¢מ™ם ‘™ום, 15 “§וª œ¤נ™ ”א¨וח”.

ªכוœ”: 90 כמו¡וª

ח“©!
§ט¨וœ

ªכ©™¨ œ©™¤ו¨ ”ª™¤§ו“ ”™¢™œ ©œ מ¢¨כª
”¨א™” ו©™¤ו¨ ”¨א™” ”œ™œ™ª. מ§ו¨ œאנט™או§¡™“נט™ם, מ¢כ‘ ª”œ™ך ”“¨“¨וª
.”¨א™” מ¡™‘ª ””ז“§נוª. ”ªכ©™¨ מ©¤¨ ’ם ª™¤§ו“ ’ו¤נ™ כœœ™.


”וא מומœ¥ œאנ©™ם ©¢‘ו“ªם §©ו¨” œמח©‘ ו¢‘ו“וª ©“ו¨©וª ¨א™” ממו§“ª œאו¨ך זמן.

מ¨כ™‘™ם:
Extract of Bilberry,Zinc,Beta-Carotene,Co- enzyme Q-10
Vitamin B3, Soya


מוצר לחיזוק וטיפול בערמונית מוגדלת, ומוצר לטיפול בדלקות בדרכי השתן
חיפוס באתר